Rill

ลำธารอุทยาน Queyras แห่งนี้มีการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติเส้นทางน้ำเป็นส่วนสำคัญในวัฏจักรของป่า

Waterfall

น้ำตกที่มีระดับชั้นหลายชั้นด้วยกัน เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมโดยล้อม ทำให้ป่าแห่งนี้มาความเขียวชอุ่มจนปัจจุบัน

Kruger

อาณาเขตในอุทยานมีวงกว้าง จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเส้นทางของภูเขาที่กินพื้นที่มากที่สุด

Mist

ทะเลหมอกยามเช้าที่ปกคลุมล้อมรอบบ้านเรือนด้านล่าง บรรยากาศบริสุทธิ์กลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้

Nam Nao National Park

อุทยานที่ Nam Nao มีการคุ้มครองป่าไม้เพื่อสงวนไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวในบริเวณที่จำกัดเพื่อการควบคุมที่ทั่วถึง

Animal Queyras

สัตว์สงวนหลายชีวิตได้รับการคุ้มครองในลักษณะใกล้จะสูญพันธุ์ ในป่า Queyras แล้วจะเห็นสัตว์ป่าหาดูได้ยากในบริเวณนั้น

News

Queyras

อุทยาน Queyras

Queyras หุบเขาหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ในเขตของประเทศฝรั่งเศส หลายคนรู้กันมาก่อนแล้วว่าเทือกเขาเเอลป์ ...
Read More
Vanoise National Park

อุทยาน Vanoise National Park

Vanoise National Park หรืออุทยานแห่งชาติวานวส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ...
Read More
Park Vosges-

อุทยาน National Park Vosges

อุทยานแห่งชาติ Vosges คืออุทยานที่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของภูมิภาค Vosges จึงทำให้อุทยานแห่งนี้ ...
Read More

ABOUT

History

อุทยานแห่งชาติ Queyras เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด และภูเขาจำนวนมาก สำหรับประวัติศาสตร์อันยาวนานแม้ว่าอุทยานแห่งชาติ Queyras ได้ถูกคุกคามอย่างรุนแรงจากความขัดแย้ง ขอขอบคุณความทุ่มเทของเรนเจอร์ส และทีมงานพิทักษ์อุทยานฯ ที่ Queyras ที่สามารถจะทำให้อุทยานแห่งนี้อยู่รอดจนปัจจุบัน นักอนุรักษ์มนุษยชาติ และผู้บริจาคส่วนตัวนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการอยู่รอดของ Queyras

Personal Info

  • XXX XXXX XXX
  • 4402 Queyras, France

CONTACT