Rill

ลำธารอุทยาน Queyras แห่งนี้มีการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติเส้นทางน้ำเป็นส่วนสำคัญในวัฏจักรของป่า

Waterfall

น้ำตกที่มีระดับชั้นหลายชั้นด้วยกัน เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมโดยล้อม ทำให้ป่าแห่งนี้มาความเขียวชอุ่มจนปัจจุบัน

Kruger

อาณาเขตในอุทยานมีวงกว้าง จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเส้นทางของภูเขาที่กินพื้นที่มากที่สุด

Mist

ทะเลหมอกยามเช้าที่ปกคลุมล้อมรอบบ้านเรือนด้านล่าง บรรยากาศบริสุทธิ์กลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้

Nam Nao National Park

อุทยานที่ Nam Nao มีการคุ้มครองป่าไม้เพื่อสงวนไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวในบริเวณที่จำกัดเพื่อการควบคุมที่ทั่วถึง

Animal Queyras

สัตว์สงวนหลายชีวิตได้รับการคุ้มครองในลักษณะใกล้จะสูญพันธุ์ ในป่า Queyras แล้วจะเห็นสัตว์ป่าหาดูได้ยากในบริเวณนั้น

News

Wildlife-Huai-Kha-Khaeng

แนะนำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทัยธานี

ถ้าอยากจะหาดูสัตว์ป่าหายากคงไม่มีที่ไหนจะอุดสมบูรณ์ไปกว่าที่ ‘เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง’ จังหวัดอุทัยธานี สถานที่แห่งนี้ถือเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า ...
Read More
Umphang-Wildlife-Sanctuary

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง คืออะไร

หนึ่งในสถานที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ‘เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง’ สถานที่อันเขียวขจีเหล่านี้ มีพื้นที่มากถึง 1,619,280 ไร่ ...
Read More
banyan-tree

อุทยานแห่งชาติไทรทอง คือที่ใดของประเทศไทย

‘อุทยานแห่งชาติไทรทอง’ ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกหนึ่งอุทยานที่มีชื่อเสียงมาก โดยในช่วงต้นฤดูฝนผืนป่าจะมีความสวยงามจากพืชผลนานาพันธ์ ...
Read More

ABOUT

History

อุทยานแห่งชาติ Queyras เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด และภูเขาจำนวนมาก สำหรับประวัติศาสตร์อันยาวนานแม้ว่าอุทยานแห่งชาติ Queyras ได้ถูกคุกคามอย่างรุนแรงจากความขัดแย้ง ขอขอบคุณความทุ่มเทของเรนเจอร์ส และทีมงานพิทักษ์อุทยานฯ ที่ Queyras ที่สามารถจะทำให้อุทยานแห่งนี้อยู่รอดจนปัจจุบัน นักอนุรักษ์มนุษยชาติ และผู้บริจาคส่วนตัวนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการอยู่รอดของ Queyras

Related Persons


Personal Info

  • XXX XXXX XXX
  • 4402 Queyras, France

CONTACT