Flower-field-Krachiew

อุทยานแห่งชาติป่าหินงามความงดงามแห่งทุ่งดอกกระเจียว

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาเขต 9.99 ตารางกิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยเทือกเขาและภูเขาต่างๆ อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์ คือ จุดชมวิวสุดแผ่นดินโดยเป็นจุดที่อยู่สูงสุดของเขาพังเหย มีความสูง 846 เมตร โดยหินในบริเวณนี้ เกิดมาในช่วงเวลา 180-230 ล้านปีก่อน อันมีลักษณะเป็นป่าเต็งรังผสมผลัดใบป่าดิบแห้งแล้งสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำชี รวมทั้งลำน้ำสนธิอีกด้วย

field-Krachiew

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม หนึ่งในสถานที่ ที่แนะนำให้คุณไป

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม แรกเริ่มเดิมมี รู้จักกันในชื่อ ‘ป่าเทพสถิต’ เนื่องจากชาวบ้านมีความเชื่อว่า อำเภอแห่งนี้เคยเป็นที่สิงสถิตของเทพ ต่อมาเมื่อถึงคราวเข้าพรรษา ก็จะปรากฏดอกบัวสวรรค์บานชูช่อสวยงามในทุ่งกว้าง เปรียบได้กับการบูชาหมู่มวลเทพ เพราะฉะนั้น ณ อุทยานฯ แห่งนี้ จึงได้รับความนิยมจากผู้รักธรรมชาติมากมาย ซึ่งตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อมาชื่นชมความงามยามเช้า เสมือนเหมือนได้มายืนอยู่ ณ สรวงสวรรค์

ทุ่งดอกกระเจียว ความงามที่มองได้จากบนยอดดอย

ผู้ที่เดินทางมาชมจะสามารถรับชมวิวความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งไต่ระดับลงมาตามเนินเขาจากด้านล่าง ก่อนจะไต่ขึ้นไปยังด้านบนของยอดได้อย่างสวยงาม หรือ จะรับชมอีกแบบหนึ่ง คือ เดินขึ้นไปจนบนสุดทางเดินหลังจากนั้นค่อยมองย้อนกลับมาก็สวยงามไม่แพ้กัน หากแต่อย่างไรคุณสามารถชมได้ตลอดทั้งวัน หากแต่ช่วงสวยงามที่สุด คือ ตั้งแต่ 6 โมงเช้าจวบไปจนถึง 10 โมง นอกจากนี้ขอแนะนำว่าคุณควรมาชมในช่วงต้นฤดูฝน ได้แก่ เดือน มิถุนายน – สิงหาคม โดยดอกกระเจียว ณ ป่าหินงามจะเบ่งบานโชว์ความสวยงามอยู่เต็มทุ่ง โดยมีสีชมพูอมม่วง แลดูน่ารัก

นอกจากนี้ ด้วยความสูงถึง 846 เมตร จึงกลายมาเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย จึงทำให้คุณสามารถรับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาพังเหยได้กว้างไกลสุดสายตา นอกจากนี้บริเวณจุดชมวิวจะมีผาหินซึ่งยื่นออกไป และเป็นจุดเสียวที่สุด ซึ่งเรียกว่าผาพังเหย และยังมีลานป่าหินงาม อันเป็นลานหินซึ่งเกิดจากการกัดเซาะ เป็นเวลายาวนานหลายล้านปี โดยมีทั้งหินตะปู, หินรูปไก่, หินรูปช้าง รวมทั้งชุดหินใหญ่ และจุดที่มีความสวยงามที่สุด ก็คือ จุดชมวิวมองเห็นลานป่าหินงามได้อย่างเต็มๆตา และสามารถรับชมวิวยามพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างเต็มๆ ตาอีกด้วย

About the author: admin