มาดูกันดีกว่าว่าน้ำตกตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไร

สภาพอากาศในช่วงนี้ของประเทศไทยนั้นร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมาก หลายคนสรรหาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อคลายร้อน หนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปคลายร้อนกันมากที่สุดนั่นก็คือ น้ำตก แล้วทราบกันหรือไม่ว่าน้ำตกเกิดขึ้นจากอะไรและไหลลงมาได้อย่างไร วันนี้ เรามีความรู้เกี่ยวกับน้ำตกมาฝากกันค่ะ

Waterfall_lap

                น้ำตกคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร

                น้ำตก คือ สายน้ำที่ไหลลงมาจากแหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติ โดยบริเวณนั้นมีพื้นที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นอันเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินและต่ำลง เกิดการไหลจากน้ำที่อยู่ในที่สูงมาสู่ที่ต่ำจึงเป็นที่มาของคำว่า น้ำตก การเกิดของน้ำตกนั้นมีสาเหตุหลายประการ สามารถสรุปได้คร่าว ๆ ดังนี้

– เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกก็จะทำให้บริเวณนั้นยุบตัวลงทำให้เป็นน้ำตกได้

– กรณีบริเวณที่เป็นหิมะปกคลุมยอดเขา เมื่อหิมะเหล่านั้นเจอความร้อนก็จะละลายกลายเป็นน้ำแล้วไหลลงสู่ที่ต่ำหรือแม่น้ำต่าง ๆ

– เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มีน้ำผุดจากใต้ดินจนเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่บนเขาแล้วไหลลงมาสู่ที่ต่ำหรือที่ราบด้านล่าง บริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะก็จะกลายเป็นลำธาร

ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้น้ำตกแตกต่างกันนั้นก็มาจากสภาพภูมิประเทศ เช่น โครงสร้างของชั้นน้ำตก บริเวณที่เป็นหินปูนก็จะมีชั้นสั้นและแผ่กว้างออกเรื่อยๆ เกิดจากการที่หินปูนจับเกาะกัน น้ำตกประเภทนี้จะมีสีออกอมเขียวอ่อนคล้ายหยก และจะมีอ่อนช้อยสวยงามเป็นอย่างมาก เช่น น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี น้ำตกห้วยขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ส่วนน้ำตกที่ภูมิประเทศเป็นหินทรายก็จะเป็นแอ่งกว้างและมีสีน้ำออกส้มแดง ส่วนมากน้ำตกหินทรายจะอยู่ในภาคอีสาน เช่น น้ำตกตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น ส่วนน้ำตกเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหินแกรนิตจะค่อนข้างสูงชันและมีขนาดใหญ่ หินจะมีความดำมันวาว เช่น น้ำตกคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น

Waterfall_sky

นอกจากภูมิประเทศเบื้องต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์รอบ ๆ น้ำตกก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้น้ำตกแต่ละแห่งมีความงดงามต่างกัน บริเวณไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากพวกพืชพันธุ์จำพวกเฟิร์นหรือมอสก็จะขึ้นมาตามหินทำให้ดูเขียวขจีสวยงาม ต้นไม้และพันธุ์พืชรอบด้านก็จะอุดมสมบูรณ์มากกว่า ส่วนระบบนิเวศน์ที่แห้งแล้งมีลักษณะเป็นป่าผลัดใบเช่นในแถบอีสาน ก็จะค่อนข้างมีต้นไม้และความสวยงามน้อยกว่า ส่วนมากจะเป็นลานหินกว้างเสียมากกว่าพันธุ์พืช เป็นต้น

waterfall-wallpaper

กว่าจะมีน้ำตกตามธรรมชาตินั้น ธรรมชาติต้องสั่งสมเวลาหลายสิบหลายร้อยปีเพื่อจะผลิตความงดงามออกมาให้มนุษย์ไปสัมผัส เมื่อเราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวดื่มด่ำกับความงดงามที่ธรรมชาติมอบให้แล้วก็โปรดอย่าทำลาย ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

About the author: admin