อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ไปที่เดียวเที่ยวได้ครบ

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นอุทยานที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้มาก และไม่อนุญาตให้เอกชนเข้าไปข้องเกี่ยวในบริเวณพื้นที่อุทยาน จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวผู้นิยมชมชอบในการเดินป่าที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมสองจังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ทั้งหมดราว 600,000 ไร่ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี 2515 พื้นที่ของอุทยานจะมีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสูงสลับป่า และเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญในหลายจังหวัดเช่น แม่น้ำเลย แม่น้ำพอง แม่น้ำป่าสัก เป็นต้น จากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจึงทำให้อุทยานแห่งนี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย รวมทั้งนกต่างๆ อีกทั้งมีพันธุ์ไม้หายากอีกหลากชนิด ส่วนสภาพภูมิอากาศที่นี่จะเย็นสบายตลอดปีและเย็นจัดในฤดูหนาว มีอุณหภูมิลดลงถึงขั้นเกิดแม่คะนิ้ง

บริเวณอุทยานนอกจากจะจัดเส้นทางเดินป่าให้นักท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติแล้ว ที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวงดงามตามธรรมชาติหลายแห่งทั้งป่าไม้ น้ำตกและถ้ำ ที่สำคัญๆ ดังนี้

cold_water

– ถ้ำใหญ่น้ำหนาว เป็นถ้ำหินปูนบนเขา ภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและมีช่องสำหรับแสงสว่างให้สามารถสาดส่องเข้าไปในถ้ำตามธรรมชาติ ความใหญ่และความลึกของถ้ำแห่งนี้ทำให้ยังไม่มีการสำรวจอย่างทั่วถึง

Tham_Pha_Hong

– ถ้ำผาหงษ์ เป็นถ้ำหินปูนบนเขาเช่นเดียวกับถ้ำใหญ่น้ำหนาวแต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม บริเวณยอดเขาของถ้ำนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานน้ำหนาวได้

Sai_Thong_Waterfall

– น้ำตกทรายทอง เป็นน้ำตกที่ร่มรื่นและสวยงาม กว้างราว 30 เมตร สูงราว 4 เมตร

– น้ำตกเหวทราย เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้ บริเวณน้ำตกมีหินยื่นออกมาคล้ายหลังคาและมีต้นไม้ปกคลุมร่มรื่น

Tat-Tram-Dam

– น้ำตกตาดพรานบา น้ำตกขนาดใหญ่มีน้ำไหลตลอด สูงราว 20 เมตร มีสองชั้น

– สวนสนภูกุ่มข้าว เป็นป่าสนสามใบที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

– สวนสนบ้านแปก เป็นป่าสนสองใบขึ้นอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ และประกอบไปด้วยทุ่งหญ้ารายล้อม

– ป่าเปลี่ยนสี เป็นป่าผลัดใบที่จะเปลี่ยนสีในช่วงฤดูหนาวประมาณธันวาคมถึงมกราคม จะเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทำให้ผืนป่ามีสีทองสวยงามตามธรรมชาติ

Phu-Pha-Jit-pic

– ภูผาจิต เป็นเส้นทางการเดินชมป่าที่ลำบากแต่งดงามที่สุด มีพืชพันธุ์ไม้ที่หายากและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ที่เป็นที่นิยมของนักเดินป่า ลักษณะคล้ายภูกระดึงเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า

นอกจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นยังมีอีกหลายสถานที่กระจัดกระจายไปทั่วอุทยานรอให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมความงดงาม นอกจากนั้นทางอุทยานยังมีเส้นทางส่องสัตว์และธรรมชาติที่คุณจะสามารถพบสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด เช่น เก้ง กวาง ช้าง เป็นต้น โดยอุทยานจะมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการ

ส่วนทางด้านที่พักนั้นทางอุทยานมีบ้านพักไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยาเพียง 800-3,200 บาท และมีเต็นท์ให้เช่า หรือหากนำเต็นท์ไปเองก็ย่อมได้ อัตราค่าบริการเข้าชมอุทยานต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

ไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท เป็นการท่องเที่ยวที่ประหยัดและคุ้มค่าเป็นอย่างมาก

About the author: admin