Queyras

อุทยาน Queyras

Queyras หุบเขาหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ในเขตของประเทศฝรั่งเศส หลายคนรู้กันมาก่อนแล้วว่าเทือกเขาเเอลป์เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญมากของทวีปยุโรป โดยเทือกเขาแอลป์ทอดยาวผ่านหลายประเทศได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ลิกเตนสไตน์ โมนาโกและสโลวีเนีย ยอดเขสูงสุดในทวีป ชื่อว่า ยอดเขามองบลังต์ โดยสูงประมาณ 4 พันกว่าเมตร

Queyras คือส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์มีความเก่าแกมากที่สุดแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ จนตอนนี้ Queyras ได้กลายเป็นอุทยานไปแล้วและสถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของเหล่านักปืนเขา ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสทางตอนใต้ของ Briancon ทอดยาวไปจนเกือบถึงชายแดนของประเทศอิตาลี ปัจจุบันสถานที่บริเวณนี้ได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เหตุผลของอุทยาน Queyras เพราะว่าต้องการจะรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมไปจนถึงมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในแถบนั้นด้วย

Queyras-

ลักษณะโดยทั่วไปของอุทยาน Queyras จะเป็นทุ่งหญ้าอัลไพน์ ทุ่งหญ้าที่มักจะขึ้นบริเวณสันเขาหรือยอดเขามีความสูงมากๆ ลักษณะพื้นโล่ง ดินตื้น มีหินโผล่ให้เห็นอยู่ตลอดทาง แถมบริเวณนี้นอกจากจะเป็นหุบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ หากนักท่องเที่ยวได้ไปยังสถานที่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสัตว์ที่หายากหลายชนิด อย่างเช่น เลียงผา Pyrenean ibex นอกอินทรีสี สัตว์พวกนี้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการที่ทางอุทยานเลี้ยงแต่อย่างใดและนอกจากสัตว์ที่อาศัยอยู่หลายชนิดแล้ว ก็ยังมีชาวชนบทกลุ่มเล็กๆ อาศัยอยู่บริเวณนี้ด้วย ดังนั้นเมื่อสถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชาวบ้านในแถบนี้จึงได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวด้วย แถมยังเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจสถานที่แห่งนี้ เพราะนอกจากจะได้ทำกิจกรรมปืนเขาแล้ว ยังได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบ้านในแบบดั้งเดิมอีกด้วย ตลอดทางเดินของอุทยานท่านจะได้เห็นช่องทางชลประทาน สร้างขึ้นโดยมนุษย์ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มาอย่างยาวนาน แสดงถึงความพยายามของคนในอดีตพยายามจะจัดหาที่อยู่อาศัย จากแผนที่มีลักษณะเป็นหุบเขาแบบนี้ให้ได้ โดย 60% ของอุทยาน Queyras จะมีต้นสนขึ้นอยู่มาก อันเนื่องมาจากต้นสนคือพืชชนิดหนึ่งสามารถทนทานอยู่บนพื้นที่หิมะได้ นอกจากต้นสนแล้วก็ยังมีดอกไม้ป่า พันธุ์หาดูได้ยาก ในช่วงฤดูหิมะตก พื้นที่อุทยานแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะที่สวยงามมาก มันจึงปกคลุมดอกไม้สวยๆ ในอุทยานแห่งนี้ไปด้วย แต่เมื่อถึงฤดูร้อนก็จะมีแดดจัด หิมะเริ่มละลายดอกไม้ป่าเหล่านี้ก็จะออกเบ่งบาน สร้างสีสันให้กับธรรมชาติอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามอุณหภูมิในฤดูร้อนก็ยังคงพอเหมาะจะทำกิจกรรมเดินเขาหรือปืนเขา

About the author: admin