ไบซันยุโรป สัตว์ป่าสงวนในโปแลนด์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์

จากผลการสำรวจของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้ประกาศออกมาถึงรายชื่อสัตว์ป่าสงวนในยุโรปที่ถูกคุกคามทั้งที่สูญพันธุ์แล้วและใกล้สูญพันธุ์ (more…)