อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ บ้านหลังใหญ่ของเหล่าสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ตั้งอยู่ที่เมืองเคปทาวน์ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแอฟริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 ชื่อครูเกอร์นั้นตั้งขึ้นตามอดีตประธานาธิบดีพอล (more…)