เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง คืออะไร

หนึ่งในสถานที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ‘เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง’ สถานที่อันเขียวขจีเหล่านี้ มีพื้นที่มากถึง 1,619,280 ไร่ (more…)