แนะนำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทัยธานี

ถ้าอยากจะหาดูสัตว์ป่าหายากคงไม่มีที่ไหนจะอุดสมบูรณ์ไปกว่าที่ ‘เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง’ จังหวัดอุทัยธานี สถานที่แห่งนี้ถือเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า (more…)