แนะนำอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ศรีสะเกษ

เขาพระวิหารเป็นสถานที่ๆ ถูกพูดถึงอย่างมากแห่งหนึ่งของไทย เนื่องจากในบริเวณเป็นรอยต่อที่เชื่อมระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีปัญหากความขัดแย้งกันอีกด้วย (more…)