แนะนำอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นครสวรรค์

เป็นแหล่งธรรมชาติสวยงาม รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงใหญ่ ปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวขจี นี่ถือเป็นคำจำกัดความที่ดีสุดของ ‘อุทยานแห่งชาติแม่วงก์’ ที่มียอดเขาโมโกจูที่สูดสุดของอุทยาน (more…)